Norrmalms Kartongfabrik i Stockholm grundades den 2 september 1916 av Fröken Ida Josefina Ohlsson (1875-1951). Det var då som Överståthållarämbetets kansli registerade företaget i sitt handelsregister. Företaget har sedan starten uteslutande tillverkat kartonger och askar av hög kvalitet i olika material och storlekar i korta såväl som långa serier. Fabriken var länge belägen på Brunnsgatan 16 på Norrmalm i Stockholm i ett hus som revs på 1960-talet. Efter trettio års verksamhet, förvärvade Anna Lisa Liljeblad företaget år 1946 för en köpeskilling om 7 500 kronor. Som det senare visade sig agerade hon bulvan åt de egentliga köparna, familjen Cedgren som trädde till 1948. Anledningen var att fru Cedgren blivit avskedad från ett arbete i samma bransch för att hon led av tuberkulos Familjen ville gärna öppna eget men kunde inte först göra det i eget namn.  Sedan fru Cedgren tillfrisknat, togs företaget över av sonen Lars-Yngve Cedgren som drev företaget ända fram till 2008. Samma år, införlivades Norrmalms Kartongfabrik i den av Magnus Nyström grundade lädervarurörelsen Nyström Stockholm. Historiens röda tråd löper på detta sätt ända fram till dagens verksamhet genom att de maskiner som fanns upptecknade i invetarieförteckningen 1946, fortfarande används. Därmed bevaras en stolt hantverkstradition för framtiden. Verkmästare i företaget sedan 1979 är Gunnar Johansson. Han införlivar i den nya konstellationen med Nyström Stockholm en ständig utveckling tillsammans med våra gamla såväl som nya kunder utifrån deras behov och önskemål. Idag är Norrmalms Kartongfabrik ett systerföretag till Nyström Stockholm.
© Norrmalms Kartongfabrik 2015